RSS feed
 
Handels inkomstförsäkring

Handels inkomstförsäkring berör närmare hälften av förbundets medlemmar. Försäkringen, som lanserades 1 oktober 2007, ger alla medlemmar (som tjänar mer än 18 700 kronor/månad) 80 procent av lönen efter skatt i ersättning om de blir arbetslösa.

Jan Ödmark- Det betyder i praktiken att alla får samma trygghet under omställningsperioden mellan två jobb vid eventuell arbetslöshet, säger Handels försäkringsombudsman Jan Ödmark.

Högre inkomsttak
Försäkringen bygger på principerna i det ramavtal som LO tecknade med Folksam 12 mars 2007. Inkomsttaket höjs från 18 700 kronor/månad till 35 000 kr/mån de första 100 ersättningsdagarna i en arbetslöshetsperiod. Försäkringsersättningen är inte skattepliktig.

Från 1 januari 2010 är avgiften 22 kronor per månad. Kostnaden läggs ovanpå den vanliga medlemsavgiften till Handels för alla som har en månadslön på mer än 19 000 kr/mån. Observera att den som bara är medlem i Handels a-kassa inte omfattas av inkomstförsäkringen.


Fel avgiftsklass
Den som betalat för låg medlemsavgift kommer att avkrävas mellanskillnaden mellan betald avgift och rätt avgift, tolv månader bakåt i tiden när de söker ersättning från inkomstförsäkringen.

- Därför är det viktigt att alla kontrollerar och ser till att de betalar in rätt medlemsavgift till Handels. Det är inte rimligt att den som inte har betalat premien till försäkringen ska ha rätt till ersättning, anser Jan Ödmark.

Det är också viktigt att eventuell övergång till Handels a-kassa blir klar innan arbetslösheten inträder.


Allmänna villkor
För att anslutas till försäkringen måste flera villkor uppfyllas:

  • Du ska ha varit medlem i Handels och Handels a-kassa oavbrutet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens början. Kommer du direkt till Handels från ett annat förbund med obligatorisk inkomstförsäkring kan du tillgodoräkna dig den försäkringstiden som kvalifikationstid. Vid arbetslöshetens inträde måste du dock vara medlem i både Handels och i Handels a-kassa för att ha rätt till ersättning. Under kvalifikationstiden får du inte vara arbetslös.
  • Försäkringen gäller till och med månaden före du fyller 65 år.
  • Din inkomst måste överstiga ersättningstaket på 18 700 kronor/månad.
  • Om du tidigare fått ersättning med 100 dagar från försäkringen kan du återkvalificera dig för ytterligare 100 dagar. Det gör du genom att vara medlem (ej arbetslös) i minst tolv månader efter det att tidigare ersättning betalats ut.

admin_mf


Tillbaka
Bookmark and Share
Ansvarig utgivare: kommunikationschef Lena Gennemark Edsbäcker webmaster@handels.se till sidans topp